Vi legger stor vekt på å forstå kunden, og kundens behov. Dette er avgjørende for å sikre at vår kandidat er rett person for oppgaven, og at oppgaven er riktig for vår kandidat.

Marianne Winnes, Seniorrådgiver

Vi legger stor vekt på å forstå kunden, og kundens behov. Dette er avgjørende for å sikre at vår kandidat er rett person for oppgaven, og at oppgaven er riktig for vår kandidat.

Marianne Winnes, Seniorrådgiver

Bemanning

Å leie inn ny medarbeider er et godt alternativ for deg med et kortsiktig eller langsiktig bemanningsbehov, og som ikke umiddelbart ønsker å rekruttere til fast ansettelse.

Gjennom utleie av våre kvalifiserte medarbeidere får du som oppdragsgiver en fleksibel hverdag hvor du kan tilpasse bemanning etter bedriftens behov.

1.januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet innført i Norge. Formålet med direktivet er å sikre likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeidere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.