Som rådgiver er jeg oppriktig opptatt av å bry meg, og yte det lille ekstra for våre kunder og kandidater. Trygge kandidater med riktig kompetanse gir de mest fornøyde kundene. I det lange løp er det dette som er avgjørende.

Bjørn Even Stabæk, Seniorrådgiver

Som rådgiver er jeg oppriktig opptatt av å bry meg, og yte det lille ekstra for våre kunder og kandidater. Trygge kandidater med riktig kompetanse gir de mest fornøyde kundene. I det lange løp er det dette som er avgjørende.

Bjørn Even Stabæk, Seniorrådgiver

Promiso rekrutterer og bemanner til privat næringsliv og offentlig sektor. Vi tilbyr tjenester innen rekruttering, personalutleie og rådgivning. Promiso jobber etter prinsippet om å 'BRY OSS'. Vi skal bruke tid på å kjenne og forstå behovet til bedrift og til kandidat, og rekruttere etter dette. Ambisjonen er å skape en langsiktig god relasjon mellom partene. Promiso har ambisjoner om videre vekst inn i årene som kommer.


  • Lang erfaring og inngående kunnskap til bransjen
  • Ressurspersoner med lang og variert erfaring fra toppstillinger i norsk næringsliv
  • Spennende verktøykasse med fokus på innovativ bruk av teknologi
  • Stort kandidatnettverk