RÅDGIVNING

På Promiso-teamet har vi ressurspersoner med lang og variert erfaring som toppledere, styreledere, styremedlemmer og rådgivere. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse i arbeidet med å videreutvikle en konkurransekraftig forretning og en slagkraftig organisasjon.

Med vårt erfarne team og med fokus på involveringsbaserte forbedringsprosesser utvikler og gjennomfører vi helhetlige, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger som gir vesentlige forbedringer og økonomiske resultater for våre kunder.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale i full fortrolighet.

  • Ledelse og teamutvikling
  • Omstilling
  • Coaching /karriererådgivning
  • Endringsprosesser
  • Strategi prosesser
  • Optimalisering av verdikjeder